Bilder

Copyright © All Rights Reserved

Vest for Åsenstranda ligger Frebergsvik.

Kyststien går gjennom Åsenstranda.

På Åsenstranda i solnedgang.

Øst for Åsenstranda ligger Veggestranda.

Hytte under oppføring våren 2017.

Eksisterende hytter på Åsenstranda.