Tomter for salg

Copyright © All Rights Reserved

Kort beskrivelse av tomter for salg – og solgte tomter pr 1. april 2018.

 

Det ser ut til at de som bygger fordeler seg forholdsvis likt mellom det å bygge en arkitekttegnet hytte eller kjøpehytte fra en hytteprodusent. Grunneier er ikke involvert i slike valg.

 

Grunneier har et ønske om å trekke salget av tomter ut i tid. Dette er også et ønske fra hytteeierne i velforeningen som på den måten opplever at det blir enklere å etablere et godt fellesskap. Her er status for alle tomtene i reguleringsplanen pr 1.juli - 17:

 

Tomt nr 1:

Tomta som ligger nordvestvendt i skrånende terreng 60 m. fra sjøkanten, består av sandholdig skogbunn. Meget gode utsikt. 891 kvm. Tomta er ryddet og klargjort for bebyggelse

Reservert.

 

Tomt nr 2:

Tomta, som ligger nordvestvendt i skrånende terreng 100 m. fra sjøkanten, består av sandholdig skogbunn. Meget gode utsikt. 571 kvm. Tomta er ryddet og klargjort for bebyggelse

Solgt..

 

Tomt nr 3:

Tomta ligger på flat steingrunn med flott utsikt mot nord. Deler av tomta skråner mot vest. Tomt nr 3 er ei svært solrik tomt ( 645 kvm) som i sør grenser til ei stor åpen slette som for all framtid vil være et kulturminneområde. Som alle tomter har også denne parkeringsplass på egen tomt med adkomst fra ekstra felles parkeringsområde

Solgt.

 

Tomt nr 4:

Tomta er ei fjelltomt på 637 kvm består av to høydenivåer. Den nedre delen egner seg for bilplassering etc. mens hytta på det øverste nivået får en glitrende utsikt og sol gjennom hele dagen. Det gjenstår noen hogstarbeider

Prisforslag: fra 1 500 000 kr

 

Tomt nr 5:

Tomta er ei solrik flat fjelltomt på 595 kvm ca. 45 m over strandlinjen med en imponerende utsikt. Noen utfyllingsarbeider med steinmasser må gjennomføres

Prisforslag: fra 1 500 000 kr

 

Tomt nr 6:

Fjelltomt på 896 kvm som nå er solgt og bebygd. Tomta ligger høyt og fritt. Den er solrik og har en imponerende utsikt mot vest og nord.

Solgt og bebygd.

 

Tomt nr 7:

Fjelltomt på 581 kvm som er «pigget ut» til ei flat fjelltomt som nå venter på å bli bebygd. Flott utsikt mot vest og nord.

Solgt

 

Tomt nr 8:

Dette er ei fjelltomt på 505 kvm som venter på en kreativ kjøper. Tomta ligger lunt med bra utsikt mot vest og nord, men kjøperen må regne med å flytte mye stein for å få til et attraktivt uteområde med plass til ei lita hytte.

Gi bud.

 

Tomt nr 9

I den bratte skråningen er det regulert et område på 650 kvm

der en kreativ kjøper kan finne plass for ei hytte med god utsikt. Som nr 8 er også dette ei krevende tomt å bebygge.

Gi bud.

 

Tomt nr 10 og 11:

Disse tomtene er ikke klargjort for salg og vil kreve store grunninvesteringer.

 

Tomt nr 12:

Tomta er på 655 kvm. Den ligger på det øverste platået i feltet – ca 65 m over strandlinjen – men likevel bare 400 m fra sjøen. Tomta grenser til tomt nr 11 og søndre kant av det regulerte området. På disse områdene står det i dag stor skog som gir mye skygge. For å gjøre denne tomta attraktiv må grunneier påta seg skogsarbeid og rydding for å få inn sol fra vest.

Gi bud

 

Tomt nr 13:

Dette er ei attraktiv fjelltomt på 525 kvm som også krever en opprydding med motorsag slik at den fine utsikten mot vest og nord kommer fram. Lett adkomst til den flate tomta ca 65 m over strandlinja. Dette er ei meget usjenert tomt der kulturminneområdet i øst og friarealet i vest sørger for at det alltid vil være langt til naboer.

Solgt.

 

Tomt nr 14:

Tomta er på 470 kvm, men har god utsikt til sjøen og enkel adkomst. Dette er ei tomt med gode solforhold fra tidlig morgen til sen kveld. Tomta har meget grei adkomst og er lett å bebygge.

Gi bud.

 

Tomt nr 15:

742 kvm og «flat som ei pannekake». I dag ligger området delvis som lagerplass for fyllmasser, men tenk deg dette området fylt opp med jord, gress og grønne planter som sammen med ei artig hytte skjermer for innsyn og ivaretar utsyn. Sol så lenge sola skinner – fra morgen til kveld. Meget grei adkomst.

Gi bud.

 

Tomt nr 16:

Ca 859 kvm, men området krever en del skogrydding og planering mot øst før man kan vurdere beliggenheten av ei hytte. Sol fra tidlig morgen til sent på kveld – og gløtt av fjorden – bare 450 bratte lengdemeter og 65 høydemeter nedenfor. Romslig gjesteparkering

Gi bud.

 

Tomt nr 17:

Dette er ei attraktiv og solrik fjelltomt med meget god utsikt. Tomta er 708 kvm stor. Ei hytte på denne tomta vil ligge fritt og ugenert med sol fra tidlig morgen til sen kveld.

Solgt

 

Tomt nr 18:

Tomta grenser i vest til nr 17 og har de fleste av denne tomtas muligheter. En skogkant i østskråningen skjermer for vind, men skygger nok også for morgensola.

Trolig vil de bli forventet at en del skog fjernes i forbindelse med salget.

Prisforslag: 1 500 000 kr

 

Hva kjøpesummen dekker:

 

Kabel for elektrisk strøm, vann i frostsikre rør og avløpsrør

er ført fram til tomtegrensen.

Vann og avløpssystemet driftes av grunneier. Skagerak Nett ivaretar kabelstrømmen.

Vei er opparbeidet fra fylkesvei 310 og fram til tomtegrensen. Det finnes tre felles parkeringsplasser for gjesteparkering

 

 

Kjøpers omkostninger:

 

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesummen

Tinglysingsgebyr for skjøte 525 kr

Administrasjonsgebyr: 5000 kr

 

Årlige utgifter for hytteeier:

 

Fordelte utgifter til drift av vannverk og rørsystem

Fordelte utgifter for drift av renseanlegg

Fordelte utgifter til veivedlikehold og brøyting fram til tomtegrensen

Normalt brøytes det vinterstid bare fram til felles parkeringsplasser

Årsavgift for medlemskap i Åsenstranda Velforening.